Brekkestø.
(Foto: Anne M.)

Årsmøte 2019 avholdes 28. november

kl.20.00 på grendehuset.

 

Justøy,

er,- i følge Wikipedia, - ei øy i et sokn i Vestre Moland prestegjeld og Lillesand kommune i Aust-Agder. Navnet kommer fra norrønt "Jostr."

Justøy har bruforbindelse og spredt bebyggelse. På øya ligger den gamle uthavna Brekkestø, et av minnene fra seilskutetida på Skagerakkysten.

Justøy er Aust-Agders nest største øy, 7,9 kvadratkilometer. Øya er i stor grad preget av sommerturisme, men også en del fastboende. Det finnes Montessoriskole, kapell, kirkegård og campingplass på øya, ("Bibelcampen" - også har vi barnehage.. red. anmerkning.) samt sommeråpen butikk i Brekkestø. På Nyberg, like ved Brekkestø, er det ruiner fra 2.verdenskrig. Festung "Bjørkestrasse" (I følge Wikipedia,- Birch-strasse i følge redaksjonen her...) et tysk forsvarsanlegg med bunkere befinner seg der.

Så langt Wikipedia, - men Justøy er så mye mer, og det vil vi forsøke å vise dere her. 

 

 

Bygdelaget

 

 Styret i dag:

 Leder og Kasserer:  Halvor Nes

Tlf: 917 12 310 

Ansvarlig for hjemmesiden:   Håvard Uldahl

 Hus ansvarlig: (Vedlikehold av Grendehuset)   Knut Reiersen

 Tlf: 95085975

 Øvrige styremedlemmer:

Arne Edvard Hortemo

Marit Engervik

 Rune Thorsen

Varavalgte:

Inger Lise Syvertsen

Jo Van Der Eynden

 Jan Andreas Holm

 Årskontigenten for 2019 er kr. 200 for en hel husstand og kr. 100 for enkeltmedlemmer. Kontigent innbetales til konto nummer:

 2850 21 71323

  Justøy bygdelag har som formål å være et samlende punkt for hele øyas befolkning. For å sitere "statuttene": Formålet med laget er "å samle innbyggere på Justøy om felles oppgaver og interesser, berike det sosieale og kulturelle liv, og fremme bygdemiljø."

 Samtidig har bygdelaget sett det som en oppgave å hevde øyas interesser også utenfor øyas egne kyster, for eksempel i komunale saker som har følger for de som bor her. Her er det selvfølgelig en forutsetning at bygdelaget blir kontaktet, og gjort oppmerksom på innbyggernes ønsker. Selv om styret forsøker å holde ett våkent blikk mot det som skjer, er det ikke altid like lett å få med seg alle komunale vedtak som kan gripe inn i beboernes hverdag, og hva øyas befolkning egentlig mener om dette, og andre forhold. 

 

 Styret har et  tett sammarbeid med Justøy 4-H, som inviteres til å delta på styremøtene med "observasjons og talerett."  Justøy 4-H er en fast bruker av grendehuset, og står for mange praktiske oppgaver. Særlig kan nevnes 17.mai arangementet i samarbeid med skolen. Styret vektlegger 4-H stor betydning og mener det er viktig å lytte til deres meninger og behov.    

 

   

En inngangsportal til øyas mangfold.

Vi ønsker å være et forum, først og fremst gjennom vår hjemme side, der vi kan presentere det som skjer på øya, i form av privat virksomhet og kulturliv. Målet er at dersom mann besøker vår hjemmeside skal mann få en god oversikt over hva Justøy er,hva som finnes her,  og herfra kunne nå frem til andre nettsteder til bedrifter og kulturelle altiviteter på øya. 

Vi er derfor taknemmlig for all kontakt fra lag, foreninger, bedrifter og kulturpersonligheter med tilknytning til øya.

Facebook.

Søker du på Justøy bygdelag vil du og finne en facebook side. Her er det god komunikasjon omkring de siste aktivitetene, for eksempel med tilknytning til grendehus og skole, kulturelle begivenheter, uformelle aktiviteter og treff mellom småbarnsforeldre og andre mer spontane arangemang.   

Kontakt oss...

bruker det å stå på alle hjemmesider. Særlig viktig er vel det for noen som har som ambisjon å representere ei hel øy, der meningene ofte kan være ganske forskjellige. Samtidig har vi og et stort ønske om å samle alle, uansett sak og politiske holdninger i arbeidstiden, til lystig lag sammen i fritiden. Styrets personlige resurser er noe begrenset, selv om ideene og tankene er mange, så vi setter stor pris på initiativ utenfra, og er gjerne med på å tilrette legge for slikt dersom tiltakslystne personer ønsker å ta ett tak for å samle til hyggelig lag.

Det er og slik at til og med vår kunnskap om hva som rører seg på øya, kan være noe begrenset. Vi er derfor taknemmelig for alle tips, og tilbakespill, korrigeringer eller suplement til det vi påstår finnes her i dag, eller er "historiske fakta", - i særdeleshet lokale hendelser og historier fra tider som nye generasjoener på øya bare har en vag formening om eller ikke kjenner til i det hele tatt.

Vi kan kontaktes på følgende e post adresse:  postkasse@justoybygdelag.com

I tillegg kan styremedlemmene kontaktes direkte.

 

 

 

Bygdelagets historie.

Justøy bydelag er på mange måter en fortsettelse av "samtalelaget", som ble stiftet ved århundreskiftet 1800-1900.

I "nyere tid" har bygdelaget arbeidet aktivt for å få til et grendehus på øya, som en erstatning for "Kringsjå," - det gamle forsamlingslokalet på øya.  Det nye grendehuset ble satt opp der Justøy skoles gamle uthus lå. For å sikre finansieringen ble det ingått en avtale mellom bygdelaget og Lillesand kommune om utleie av lokalet til skolens formål.  Våren 1999 ble det besluttet å legge ned skolen. Skolen med tomt og tilbehør ble overdratt Justøy bygdelag.

Bygdelaget hadde en sentral rolle i arbeidet for å opprettholde en skole på øya, denne gangen i privat regi. Bygdelaget og skolen har siden hatt et nært sammarbeid.

Ett av bygdelagets "påfunn" var "magasinet" Justøya. Et lite hefte som ble forsøkt utgitt tre- fire ganger i året.  Første årgang var 2002. Dette var på sett og vis en videreføring av "Samtalelagets" protokoll, der skrivelystne kunne sette sine tanker og meninger.Var Vårbrudd en slags forløper til Facebook på justøya allerede i 1919? - Bare at datamaskinen ikke akuratt var allemanseie på den tiden... 

produksjonen av "Justøya" blei gjort på dugnad, med mye nattarbeid og økonomisk støtte fra bygdelaget, men da tilgang til rimelig produksjon av bladet etter en tid fallt bort, ble kostnadene for høye og prosjektet skrinlagt. 

Under hovedbildet ser dere et bilde av bladet. 

 

Linker til andre vel og foreninger på øya.

 

Brekkestø vel: http://brekkestovel.no/