Justøya i historisk sammenheng.

 http://www.festningsverk.no/Justoya.htm

http://www.dittdistrikt.no/aktiviteter/166589/Kystfortet-p%C3%A5-Just%C3%B8ya

 http://www.lillesand.historielag.org/artikler/Hvor%20ble%20minene%20av%20-%20Simen%20Zernichow.pdf

 http://www.kanonmuseet.no/

Denne snarveien fører til  siden "Kulturminne søk," som har forbindelser til riksantikvaren. Den nevner et par steder på Justøy i tillegg til Kapellet;

http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Aust-Agder/Lillesand/Justoey-kirkested

 

Huholmen:

Riksantikvaren om Huholmen: Gravfelt. Fra bronsealder eller jernalder.

Om morgenen 8. april ble det tyske transportskipet, MS «Rio de Janeiro» torpedert av en den polske ubåten ORP «Orzel» ved Justøya. Skipet viste seg å være fullt av tyske soldater, og overlevende soldater ble reddet i land. Disse kunne opplyse lokale myndigheter om at Bergen var deres mål. Nils Onsrud, politifullmektig ved Arendal politikammer, regnes som den som oppdaget det tyske angrepet på Norge. Hans informasjonen til militære myndigheter ble ikke tatt alvorlig, heller ikke av forsvarsministeren.